ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2790 2136  /  Email : thaipbsfoundation@gmail.com

ผ้าขาวในควันปืน ep 3 เหตุรุนแรงฝั่งกลบอนาคตเด็กยากจน 3 จังหวัดชายแดนใต้

                ปัญหาความยากจนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ บางบ้านไม่มีงานทำ รวมทั้งแต่ละครอบครัวมีลูกเยอะ เด็กๆ หลายคนจึงต้องหยุดเรียนออกมาหางานทำ ซึ่งรายได้เฉลี่ยคนที่นี่ต่ำกว่าจังหวัดอื่นๆ อยู่มาก แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐอยู่บ้าง แต่ด้วยปัญหาก่อการร้ายที่ใหญ่กว่า ทำให้ปัญหาความยากจนอยู่ในลำดับท้ายๆ ที่หน่วยงานต่างๆ จะให้ความช่วยเหลือ

รายละเอียด

หัวข้อ : ผ้าขาวในควันปืน ep 3 เหตุรุนแรงฝั่งกลบอนาคตเด็กยากจน 3 จังหวัดชายแดนใต้
เวลา : 0:00 นาที
วันที่ : 24 / 08 / 2014