ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2790 2136  /  Email : thaipbsfoundation@gmail.com

ผ้าขาวในควันปืน ep 1 ครอบครัวผู้ต้องขังและผู้ถูกวิสามัญ

                ครอบครัวผู้ต้องขังและผู้ถูกวิสามัญ ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ  ซึ่งปัญหาครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีประมาณ 500 คน รวมทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตกว่า 800 ครอบครัวที่ไม่ได้รับรองการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้ทัง 2 กลุ่มไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  หลายฝ่ายจึงแสดงความกังวลว่าการเพิกเฉยที่จะช่วยเหลือนั้นจะกลายเป็นการผลัก ดันให้ กลุ่มนี้เสี่ยงต่อการถูกชักจูงเข้าร่วมกลุ่มของฝ่ายตรงข้าม

รายละเอียด

หัวข้อ : ผ้าขาวในควันปืน ep 1 ครอบครัวผู้ต้องขังและผู้ถูกวิสามัญ
เวลา : 0:00 นาที
วันที่ : 24 / 08 / 2014