ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2790 2136  /  Email : thaipbsfoundation@gmail.com

สถานีประชาชน (ช่วงสถานีมีดีมาบอก) : วิกฤตมูลนิธิด้านเด็ก (1)

               ปัจจุบันจำนวนเงินในกล่องรับบริจาคที่ลดลงของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น สวนทางกับรายจ่ายของมูลนิธิฯ ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตกเดือนละ หกแสนบาททำให้มูลนิธิต้องเพิ่มกล่องรับบริจาคตามสถานที่ชุมชนต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อรับเงินบริจาคให้เพียงพอต่อรายจ่าย เนื่องจากมูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางอื่นๆ แล้วยังไม่ได้ผลตอบรับเท่าที่ควรและไม่มีสื่อที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าว
               ด้านมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กในจังหวัดเชียงรายซึ่งพึ่งทุนจากต่างชาติเป็นหลัก ก็ต้องประสบปัญหาด้านเงินไม่ต่างกัน แม้ที่นี่จะได้ทุน สองล้านบาทจากองค์กร Not For Sale และรัฐบาลสวีเดน แต่รัฐบาลสวีเดนก็ถอนตัวออกไป ทำให้มูลนิธิต้องหาเงินทุนแหล่งใหม่ให้ได้
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก เป็น 2 แห่งที่ถูกยกตัวอย่างจากทั่วประเทศที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินหลังจากที่ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นมูลนิธิเหล่านี้คงต้องปิดตัวลง ซึ่งจะส่งผลต่อเด็กๆ ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

รายละเอียด

หัวข้อ : สถานีประชาชน (ช่วงสถานีมีดีมาบอก) : วิกฤตมูลนิธิด้านเด็ก (1)
เวลา : 0:00 นาที
วันที่ : 21 / 08 / 2014